Monday, November 25, 2019

ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট

0 comments

প্ৰকাশিত তাৰিখঃ ২৫ নৱেম্বৰ, ২০১৯

 

অসম ৰাজ্যিক ৰাজধানী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আইন ২০১৭ অধীনত ৰাভা হাছং, ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্ল’ক সমূহক অন্তৰ্ভূক্তিৰ বিৰোধিাৰে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট, ২২ নৱেম্বৰ পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰত।


ফটোঃ চানডুবি নিউজ

Pix: Chandubi News 


No comments:

Post a Comment