Monday, July 22, 2019

এজাক বগলী কৃষকৰ সৈতে সহাবস্থান, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণীৰ এখন পথাৰত

0 comments
প্ৰকাশিত তাৰিখঃ ২২ জুলাই, ২০১৯

 

এজাক বগলী কৃষকৰ সৈতে সহাবস্থান, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণীৰ এখন পথাৰত


[gallery link="file" columns="1" size="large" ids="4810"]

ফটোঃ প্ৰভাত ৰাভা, ষ্টাফ ফটোগ্ৰাফাৰ

Photo: Prabhat Rabha, Staff Photographer

No comments:

Post a Comment