Monday, May 15, 2017

কৰ্মী বাহিনী, ৰাণী আৰু ৰাণী আঞ্চলিক সংগ্ৰামী কৃষক–শ্ৰমিক সংঘৰ যুটীয়া উদ্যোগত ৰাণী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেল পথাৰত যোৱা ১৩ আৰু ১৪ মে’ত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা মুকলি বিহুৰ বিভিন্ন আলোকচিত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে ষ্টাফ ফটোগ্ৰাফাৰ প্ৰভাত ৰাভাই।

0 comments
কৰ্মী বাহিনী, ৰাণী আৰু ৰাণী আঞ্চলিক সংগ্ৰামী কৃষক–শ্ৰমিক সংঘৰ যুটীয়া উদ্যোগত ৰাণী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেল পথাৰত যোৱা ১৩ আৰু ১৪ মে’ত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা মুকলি বিহুৰ বিভিন্ন আলোকচিত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে ষ্টাফ ফটোগ্ৰাফাৰ প্ৰভাত ৰাভাই।

প্ৰকাশিত তাৰিখঃ ১৫ মে’ ২০১৭

[gallery link="file" columns="2" ids="2061"]

[gallery link="file" columns="2" ids="2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073"]

No comments:

Post a Comment